Uitleg loonspecificatie

Bij Staffice vinden wij het belangrijk dat je je loonstrook goed begrijpt. Daarom zetten wij deze overzichtelijk voor je klaar.

Algemene gegevens van de medewerker

 • Kolom A: Het personeelsnummer (dit is het registratienummer), het Burgerservicenummer (indien ingevuld), het dossiernummer en de burgerlijke staat van jou worden hier getoond.
 • Kolom B: Het tijdvak waarin de jij hebt gewerkt, bijvoorbeeld week, maand, 4 weken of dag, de betreffende periode, het minimumloon en de datum in dienst worden hier getoond. Indien de dagtabel van toepassing is dan wordt er een loonspecificatie per week gemaakt en het tijdvak aangeduid met ‘Dag 1 t/m 7’.
 • Kolom C: De geboortedatum, de gekozen loontijdvaktabel, de toepassing van de loonheffing en het fiscaal woonland van jou worden hier getoond. 
 • Kolom D: De CAO fase waarin je werkzaam bent wordt getoond, of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is, of de arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd en of het een oproepovereenkomst betreft.

Declaratie | Algemene gegevens van de urendeclaratie

Kolom A en B:  In deze kolommen worden de verwerkte looncomponenten getoond

Kolom A

 • Omschrijving: In deze kolom worden de omschrijvingen getoond van de onderdelen uit de loonspecificatie zoals wachtdagcompensatie, bruto loon en loonheffing. Met behulp van deze onderdelen wordt het uit te betalen loon voor jou berekend.
 • R: Dit is de risicogroep waarin de betreffende regel wordt verloond, bijvoorbeeld 1 of 2. Onderin bij de cumulatieven wordt getoond welke risicogroep bij het getoonde nummer hoort.
 • T: Hier wordt de tabel voor de loonheffing getoond waarin de betreffende regel wordt verloond, dit kan zijn T = Tabel (reguliere witte tabel) of B = Bijzondere beloningen tabel (bijvoorbeeld bij overwerkuren).
 • Percentage: Indien het percentage van de betreffende regel anders is dan 100%, wordt het percentage getoond. Bijvoorbeeld bij Premie WW, Werknemersbijdrage ZVW, maar ook bij Loon overwerkuren.

Kolom B

 • Mutatie: In deze kolom worden de totalen getoond die betrekking hebben op de genoemde uren, vergoedingen en inhoudingen van de verwerkte declaraties.
  Grondslag: Hier worden de grondslagen getoond waarover de loonberekeningen plaats vinden.
 • Fiscaal: In deze kolom worden de totalen getoond ter berekening van de loonheffing
 • Betalen: Hier wordt het daadwerkelijke inkomen getoond. Na de vermelding van het netto loon kunnen er nog inhoudingen of vergoedingen plaatsvinden. Je kunt hierbij denken aan de verrekening van een voorschot, loonbeslag of uitbetaalde reiskostenvergoeding(en).

Kolom C

 • Mutatie: In deze kolom worden de totalen getoond die betrekking hebben op alles wat verloond is in het betreffende loontijdvak. Wanneer er meerdere verloningen hebben plaatsgevonden wordt hier als het ware een optelsom gemaakt van het reeds verloonde loon en de huidige verloning (kolom B).
 • Grondslag: Hier worden de grondslagen getoond waarover de loonberekeningen plaats vinden. De grondslag is een bedrag waarover de premie en/of reservering moet worden berekend. Er zijn diverse soorten lonen terug te vinden op de loonspecificatie zoals ‘bruto loon’, ‘loon voor werknemersverzekeringen’ en ‘loon voor loonbelasting en premies’. Ieder loon is weer de grondslag voor een andere soort afdracht. Wanneer er meerdere verloningen hebben plaatsgevonden in hetzelfde loontijdvak zullen deze bedragen niet gelijk zijn aan de grondslag bedragen uit kolom B. 
 • Fiscaal: In deze kolom worden de totalen getoond ter berekening van de loonheffing. Deze loopt normaliter gelijk aan de bedragen in de kolom ‘Betalen’, echter bij fiscale bijtelling van een auto/fiets of inhouding van de WIA premie kunnen hier verschillen in ontstaan. Deze kolom eindigt altijd bij loon voor loonheffingen.
 • Betalen: Hier wordt het daadwerkelijke inkomen van de medewerker getoond. Na de vermelding van het netto loon kunnen er nog inhoudingen of vergoedingen plaatsvinden. Je kunt hierbij denken aan de verrekening van een voorschot, loonbeslag of uitbetaalde reiskostenvergoeding(en).

Kolom D

 • Verrekenen: In deze kolommen worden te verrekenen gegevens getoond. Dit kan voorkomen wanneer er na de huidige periode al verloningen hebben plaatsgevonden. Voorbeeld: op het moment dat je week 20 verloond zijn de verloningen van week 21, 22 en 23 reeds afgewikkeld. De verloning van week 20 kan in dit voorbeeld van invloed zijn op genoten kortingen van premies van de weken 21, 22 en 23. Ook een wijziging van het loon kan van invloed zijn op verschuldigde of betaalde premies. Denk hier bijvoorbeeld aan te veel of te weinig betaalde loonheffingen. Deze werkwijze vloeit voort uit het VCR. (Voortschrijdend Cumulatief Rekenen).
 • Fiscaal: In deze kolom worden de totalen getoond ter berekening van de loonheffing. Deze loopt normaliter gelijk aan de bedragen in de kolom ‘Betalen’, echter bij fiscale bijtelling van een auto/fiets of inhouding van de WIA premie kunnen hier verschillen in ontstaan. Deze kolom eindigt altijd bij loon voor loonheffingen.
 • Betalen: Hier wordt het daadwerkelijke inkomen van de medewerker getoond. Na de vermelding van het netto loon kunnen er nog inhoudingen of vergoedingen plaatsvinden, je kunt hierbij denken aan de verrekening van een voorschot, loonbeslag of uitbetaalde reiskostenvergoeding(en).

Cumulatieven

De standen worden getoond die geldig waren op de dag van verloning, dus niet de standen aan het einde van het verwerkte loontijdvak. Voorbeeld: op het moment dat je week 20 verloond zijn de verloningen van week 21, 22 en 23 reeds afgewikkeld. De loonspecificatie van week 20 toont bij de cumulatieven dan ook de bedragen van de eerder verloonde weken 21, 22 en 23.

 • Kolom A: De risicogroep en het loonheffingennummer worden weergegeven.
 • Kolom B: De risicogroep waarin cumulatieven zijn opgebouwd binnen het loontijdvak wordt getoond
 • Kolom C: Het totaal aantal verloonde dagen binnen het loontijdvak.
 • Kolom D: Het totaal aantal sociale verzekeringsdagen, deze tellen mee voor de sociale verzekeringen.
 • Kolom E: Het totaal aantal verloonde dagen voor de loonbelasting.
 • Kolom F: Het totaal bruto loon.
 • Kolom G: Het totaal loon voor sociale verzekeringen.
 • Kolom H: Het totaal loon voor de zorgverzekeringswet.
 • Kolom I: Het totaal loon voor de loonbelasting en premie heffingen.
 • Kolom J: Het totaal ingehouden bedrag voor de loonbelasting en premie heffingen.
 • Kolom K: Het totaal aan premie betaalde bedrag werknemersbijdrage ZorgVerzekeringsWet.
 • Kolom L: Het totaal aan premie betaalde bedrag WerkloosheidsWet.
 • Kolom M: Het totaal aan premie betaalde bedrag wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Rechten

 • Kolom A: De reserveringen die zijn  opgebouwd worden getoond.
 • Kolom B: De risicogroep waarop de rechten betrekking hebben wordt getoond, bijvoorbeeld 1 of 2.
 • Kolom C:  De naam van de risicogroep behorende bij het cijfer uit de eerste kolom wordt getoond, bijvoorbeeld IA of IIB.
 • Kolom D: Het percentage van de reservering wordt getoond.
 • Kolom E:  Het oude saldo tot de datum van verloning wordt getoond.
 • Kolom F:  Het opgebouwde bedrag van de verwerkte urendeclaraties wordt getoond.
 • Kolom G : Het nieuwe saldo (oude saldo + opgebouwde saldo) wordt getoond. Dit saldo is exclusief eventuele opname van reserveringen.
 • Kolom H: Wanneer er reserveringen zijn opgenomen, wordt het opname bedrag in deze kolom getoond.
 • Kolom I : Het nieuwe totaal saldo in uren wordt getoond, inclusief eventuele opname van reserveringen.
 • Kolom J:  Het nieuwe totaal saldo in geld wordt getoond. Dit saldo is inclusief eventuele opname van reserveringen.

Toelichting

De toelichting wordt getoond op de loonspecificatie als de ET-regeling wordt toegepast en/of het ‘Netto equivalent WML’ is berekend. De toelichting verschaft informatie omtrent de ET-regeling op desbetreffende loonspecificatie en/of het minimale netto (giraal) te betalen bedrag.

Overige

 • Kolom A: Alle overige informatie zoals spaarloon en pensioenpremie wordt hier vermeld. Het basispensioen wordt berekend over alle uitbetaalde normale uren, onregelmatige uren, verhoogde uren, verlaagde uren, loon voor leegloop, loon voor arbeidsongeschiktheid EN alle opgenomen reserveringen op de loonspecificatie. Daarnaast toont deze kolom het totaal aantal opgebouwde en opgenomen vakantiedagen in het huidige kalenderjaar. Reserveringen die zijn opgebouwd in risicogroep IB en IIB worden uitgesplitst naar het aantal wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.
 • Kolom B: Toont informatieve totalen die belangrijk kunnen zijn voor de fiscale gegevens van de medewerker, bijvoorbeeld arbeidskorting of premie AVZ. De meest actuele stand van alle gewerkte weken wordt getoond. 
 • Kolom C: Toont de totale bedragen welke de medewerker heeft gereserveerd, bijvoorbeeld pensioen, spaarloon of reserveringen. De meest actuele stand van alle gewerkte weken wordt getoond.

Betaalinformatie

 • Kolom D:  Betaalinformatie omtrent het bedrag wat wordt uitbetaald of ingehouden en hoe dit wordt uitbetaald. 

Loonstaat

Op een loonstaat worden fiscale gegevens vastgelegd a.d.h.v. een verloning.

Overige informatie

meer artikelen

naar kennisbank

businessuser
usergroup

Ontmoet ons team

Ervaringen met ons

Deel ook jouw ervaring! Schrijf een beoordeling hier.

Blijf op de hoogte!

Wil jij ook onze nieuwsbrief ontvangen? Voer je mailadres in en ontvang de laatste vacatures, nieuws en arbeidsweetjes.

dank dat je ons hebt benaderd!

thanks for getting in touch with us!

X

Terugbelverzoek

op zoek naar werk? Vul het onderstaande formulier in en wij bellen je in no-time terug!

Looking for job? fill the form and we will contact you!