Verplichte certificering

Waarom?

De invoering van verplichte certificering heeft als belangrijkste doel het bestrijden van malafide uitzendbureaus en het beter beschermen van kwetsbare (buitenlandse) flexkrachten. Dit voorstel is reeds gedaan door de commissie Roemer (Aanjaagteam Arbeidsmigranten) en is opgenomen in het beleid van de regering in 2022.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat deze certificering niet alleen geldt voor flexbureaus die met arbeidsmigranten werken. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle flexbureaus, bemiddelaars en detacheerders die in Nederland werkzaam zijn in de “ter beschikkingstelling van arbeid” zoals bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), gecertificeerd zijn.

De certificering dient ook ter bescherming van uitzendbureaus die zich wel aan de regels houden. Hierdoor worden zij niet het slachtoffer van oneerlijke concurrentie van malafide uitzendbureaus die hun uitzendkrachten uitbuiten en zo goedkopere flexkrachten kunnen leveren.

Het is belangrijk om te vermelden dat vanaf 2025 inleners verplicht zijn uitsluitend zaken te doen met gecertificeerde uitzendbureaus. Wij staan volledig achter dit beleid en zijn inmiddels ook NEN-4100 gecertificeerd. Je kunt het certificaat downloaden op onze downloadpagina.

Controle

Het succes van een dergelijke certificering staat of valt met de controle. De Nederlandse Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze controles. Hiervoor is structureel een bedrag van 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Er zullen ongeveer 90 nieuwe fulltime medewerkers worden aangenomen bij de Arbeidsinspectie om de controles uit te voeren.

Eisen

Er bestaat al een certificering voor flexbureaus, namelijk de NEN-certificering (NEN 4400-1). Deze certificering is echter vrijwillig. Naast de NEN-certificering zijn er nu ook aanvullende verplichtingen:

  • Betaling van het juiste loon op basis van de loonverhoudingsnorm (gelijke arbeid = gelijk loon). De Arbeidsinspectie krijgt de bevoegdheid om bij een inlener te controleren of de flexkracht correct wordt betaald (in overeenstemming met de functie in het contract).
  • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) voor de rechtspersoon. Dit heeft als doel malafide ondernemers te weren bij het starten van een uitzendbureau.
  • Een bankgarantie van €100.000,-. De aanvrager van het certificaat dient een waarborgsom van €100.000,- te storten. Voor startende uitleners is de bankgarantie €50.000,-. Bij goed werkgeverschap kan de bankgarantie na 4 jaar vervallen, op voorwaarde dat het uitzendbureau daadwerkelijk arbeidskrachten heeft uitgeleend.
  • Overgangsrecht bij het niet hebben van een bankgarantie: Uitzendbureaus die al meer dan vier jaar flexkrachten uitzenden in 2025, kunnen worden vrijgesteld van de bankgarantie. Dit is mogelijk als het uitzendbureau een verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst kan overleggen en al vier jaar ingeschreven staat bij de KvK met de Waadi-registratie. Deze bankgarantie is voornamelijk bedoeld om ‘vluchtig ondernemerschap’ tegen te gaan, om zo malafide uitzendbureaus die na een jaar slecht ondernemerschap verdwijnen te voorkomen. Als uitzendondernemer die al jaren actief is en kunt aantonen dat je al vier jaar ingeschreven staat bij de KvK met de Waadi-registratie en een verklaring kunt overleggen van goed betalingsgedrag, ben je vrijgesteld van de bankgarantie.
  • Het aanbieden van SNF-gecertificeerde huisvesting voor arbeidsmigranten.
  • Het doorgeven van informatie over veiligheid op de werkplek door de uitlener.
  • Controle op pensioenaansluiting bij het juiste pensioenfonds.

Geldigheid?

Een certificaat heeft een geldigheidsduur van vier jaar. Na deze periode kan het flexbureau verlenging van het certificaat aanvragen. Bij verlenging bestaat de mogelijkheid dat de bankgarantie vrijvalt. Het flexbureau moet echter wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Gedurende de looptijd van vier jaar het certificaat hebben behouden.
  • Aantoonbaar arbeidskrachten hebben uitgeleend gedurende deze periode.

Het kabinet is van mening dat het risico op vluchtig ondernemerschap na deze periode kleiner is. De certificeringsplicht blijft echter bestaan, inclusief de controle op naleving van de regels.

Startende uitzenders

Startende uitzenders krijgen een tijdelijk certificaat dat maximaal zes maanden geldig is.

Overgangsrecht

Flexbureaus worden verzocht om vóór 1 augustus 2024 een certificaat aan te vragen. Flexbureaus die hieraan voldoen vallen dan onder het overgangsrecht. Het voordeel hiervan is dat je gedurende de beoordeling van jouw flexbureau door het Certificerings Instituut (CI) gewoon kunt blijven uitzenden of uitlenen, zelfs als de datum van 1 januari 2025 al is gepasseerd. Het overgangsrecht blijft geldig totdat het CI een besluit heeft genomen.

om vóór 1 augustus 2024 een certificaat aan te vragen. Flexbureaus die hieraan voldoen vallen dan onder het overgangsrecht. Het voordeel hiervan is dat je gedurende de beoordeling van jouw flexbureau door het Certificerings Instituut (CI) gewoon kunt blijven uitzenden of uitlenen, zelfs als de datum van 1 januari 2025 al is gepasseerd. Het overgangsrecht blijft geldig totdat het CI een besluit heeft genomen.

meer artikelen

naar kennisbank

businessuser
usergroup

Ontmoet ons team

Ervaringen met ons

Deel ook jouw ervaring! Schrijf een beoordeling hier.

Blijf op de hoogte!

Wil jij ook onze nieuwsbrief ontvangen? Voer je mailadres in en ontvang de laatste vacatures, nieuws en arbeidsweetjes.

dank dat je ons hebt benaderd!

thanks for getting in touch with us!

X

Terugbelverzoek

op zoek naar werk? Vul het onderstaande formulier in en wij bellen je in no-time terug!

Looking for job? fill the form and we will contact you!